A FESTA DA BEFANA, di Franco d’Imporzano

 

Modena e D'Imporzano

A Sanremo si perpetua da almeno un secolo la tradizione di personaggi unici ? Eccone altri due nella foto: Gianni Modena (a dx), ha pubblicato la seguente poesia di Franco d’ Imporzano (a Sx). Grazie a entrambi !!!!!

A FESTA DA BEFANA

Prefümu de couse amìghe
e de foure antìghe
ch’i parla di Remàgi, arrecampài (giunti, poet.)
cun òuru, incènsu e mirra remurcài (portati)
pe’ rende umàgiu au Bambin Gesü:
pe’ puréri incuntrà,
tantu da sentì ascàixi mancà u cö
e nu scurdàri ciü,
u basta andà in sc’i-uu mö
aa mezanöte de sta nöte strana
avendu in còlu noma
che a camìixa bagnà
e int’e mae in cana.

Lolì u besögna fà
pe’ viéri arrivà cun l’anze e a soma
e u camélu, dae sò terre luntane
dunde u sciròcu u mes-cia essense strane…

A Befana a l’è invece in po’ ciü aa man:
brava vejéta ch’a vèn tüti i agni,
sensa sciaràti, lüssu o ramadàn,
cun demùre (giochi) e cun dursci int’i cavagni!

A infìra dréntu aa capa du camìn
u sò regalu p’ii fiöi pecìn,
pöi a sàuta a cavàlu da spassùira (scopa)
svuratandu p’ii téiti sensa pùira.

e lì: büràte a brétiu (bambole in gran numero), balunéti,
trumbe, trumbéte, ùrsci e surdatìn,
ciculàte, turrùi, ciculatìn
a sporte, a tumbarèli (carretti), a vagunéti!

P’ii fiöi bravi a l’ha in regalu e ascì
p’ii grami e tüti chéli lì cuscì.

E a mi, fiurìn cresciüu,
ch’a l’ho apéisu a l’agüu (chiodo)
ina càussa sarzìa (rammendata)
cu-u fì da nustalgia,

au postu du turrun, di sparuchéti,
a vejéta, grandiùusa, a m’ha purtàu
sti catru vèrsci ch’a l’ho arrecamàu:
ranghezanti, ma s-ciéti. (zoppicanti ma sinceri)

FRANCO D’IMPORZANOBUONA FESTA DELL’EPIFANIA!